top of page
תקנון

להלן הגדרות המונחים בתקנון זה :

 אתר אינטרנטי המשמש חנות וירטואלית למכירת מוצרים 

1-החנות ו/או החברה ו/או האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה,  להלן "חברה"

2-אתר - המכירה מתבצעת באמצעות  אתר האינטרנט Israelfashion.online  או באמצעות אפליקציה של האתר והמשמשים כחנות וירטואלית למכירת

3-מוצרים. האתר והאפליקציה שניהם וכל אחד לחוד להלן "האתר"

4-מוצרים – האתר מוכר פריטים שונים בתחום האופנה והאקססוריז להלן "מוצרים"

5-לקוחות – הגורם המזמין באתר חייבת להיות מעל גיל 18 לפחות מבחינה משפטית לביצוע הזמנות באתר. הגורם הגולש או המזמין מתייחס ופונה לנשים, גברים או חברה כאחד זה להלן "לקוחה"

6-תקנון – תקנון זה להלן "תקנון" הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הלקוחה.

לקוחה המבצעת הזמנה  דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

7-תום לב – החברה עושה כל שביכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי לעיתים עשויים להופיע בתום לב

אי דיוקים במידע המוצג, כגון: תאור המוצר, נתוני בגדים ועוד. על כל אלו ובכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

כל המוצרים  המוצגים באתר נועדו למכירה לקהל הגולשים של החניות.

יתכן והאתר לא יהיה זמין  לאור שדרוגים ושינויים שונים המבוצעים באתר וללא כל התראה מראש למשתמשי האתר.

שינויים בתקנון -  החברה שומרת לעצמה את הזכות לביצוע שינויים ועדכונים בתקנון ובאתר מעת לעת על פי הצורך, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

 מוצרים -  החברה שומרת לעצמה את הזכות לביצוע שינויים ועדכונים במלאי ובמחירי המוצרים. החברה לא מתחייבת  לזמינותם המלאה של כל המוצרים ברגע נתון במלאי. החברה  תדאג ליידע את הלקוחה במידה ומוצר שהוזמן לא קיים במלאי ונציע חלופות אפשריות .

מחירים - כל מחירי המוצרים הם בשקלים וכוללים מע"מ כחוק. למחירים אלו  יתווספו דמי משלוח על פי מיקום ותעריף שנקבע בהזמנה .

המחיר הקובע לתשלום – המחיר הקובע שעבורו ישולם המחיר הוא המחיר הנקוב בהזמנה.

משלוח – החברה רשאית לעדכן את מחירי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

מבצעים - החברה רשאית להציע באתר מבצעים מיוחדים, הטבות והנחות ושומרת לעצמה את הזכות לשנותם או להפסיקם ללא הודעה מוקדמת מעת לעת .

הזמנה  – רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

שימוש בפרטי הלקוחה -  החברה  לא תעשה כל שימוש בפרטי הלקוחה שהוזנו בעת ההזמנה מבלי הסכמת הלקוחה, אלא אם  פרטי הלקוחה התקבלו  בדרכים אחרות, כגון: הרשמה בפייסבוק או הרשמה למבצעי מכירות. הפרטים שהוזנו בהזמנה - משמע שניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, והחברה שומרת לעצמה את הזכות , להציג או לשלוח למזמינה חומר שיווקי , כגון: מבצעים, הנחות, מוצרים ועוד.

כדי להבטיח את ביצוע ההזמנה בצורה תקינה, על הלקוחה להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. ידוע ללקוחה כי במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, ומוצרים יחזרו לחברה, תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

אמצעי תשלום – באתר זה ניתן לשלם בכרטיס אשראי, כרטיס פייפאל או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר . במידה ואחת החברות הנ"ל אינה מכבדת

את החיוב, החברה תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.

יש לציין שתשלום באמצעות חשבון פייפאל תתבקש הלקוחה להזין את פרטי חשבונה הקיים באתר פייפאל, או תוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. אם החליטה הלקוחה לשלם באמצעות חשבון פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של החברה.

בדיקת ההזמנה – לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום,והוכנס אמצעי התשלום, יבדקו מספר הנתונים הבאים :

אמיתות ונכונות הנתונים לרבות דמי המשלוח

זמינות המוצרים

אישור העסקה על ידי חברת האשראי

מוצר שאזל מהמלאי -  יש לציין כי ייתכן ובמקרים מסוימים מוצר שהוזמן אזל במלאי למרות שלא צוין זאת באתר , במקרה זה תהייה זכאית הלקוחה להחזר כספי מלא וביטול העסקה או למציאת חלופה שוות ערך למוצר ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'.

 אישור סופי – לאחר שבדיקת ההזמנה עברה בהצלחה, יישלח, אישור סופי על כשרות העסקה והוצאתה לפועל

עיכובים באספקת המוצר -  החברה עושה מאמצים גדולים לעמוד במועד האספקה ואפילו מוקדם יותר. החברה  לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כגון: עיכובים, שביתות, חגים , מועדי חג שונים , אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 נזק ישיר או עקיף - החברה או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם ללקוחה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה

שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

תמונות - תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

שימוש בבגד שלא לפי הוראות היצרן – החברה עושה מאמצים גדולים לשמירת איכות הבגד. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה שלא

בהתאם להוראות היצרן לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגד.

שימוש בבגד שלא במידה הנכונה - החברה אינה אחראית לפגם שיתגלה במוצר לאחר שימושו כתוצאה ממידה קטנה יותר שלקחה הלקוחה או סיבות אחרות.

 אי אישור הזמנה - יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם:

אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים

 אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר

 אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה

 אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי

ביטול עסקה – לקוחה רשאית לבטל הזמנה. ולהלן התנאים:

ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוחה - לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן

עפ״י האמור בחוק.

ביטול ההזמנה אחרי שליחת המוצר ללקוחה -  הלקוחה תחזיר את המוצר למחסני החברה, יינתן זיכוי כספי בניכוי 5% דמי טיפול. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט חייב להיות באריזתו המקורית  עם כל התוויות כולל תגית המוצר המוצמדת אליו באזיקון.

יש לציין שהחברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.

הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

 

ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לאזיקון - תוך 14 יום מקבלתו.

זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי/ PayPal.

לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

אופן החזרת הפריטים - הלקוחה תשלח את הפריט חזרה לחברה .

לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.

זכויות יוצרים - כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, הנם רכושה של החברה בלבד. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור,

לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת.

bottom of page